Фирми за събиране на коли за скрап

Вече и на българския пазар има не малко фирми, занимаващи се с изкупуване на метали за скрап. Сега вече има и фирми, насочили дейността си конкретно към коли за скрап. Те работят на принципа да предложат помощ в пенсионирането на стария ви автомобил, както и за опазване на околната среда едновременно.

С фирма за скрап на коли може да получите цялостна „Програма по обслужването“. Тя е доброволна и известна още като „ранно пенсиониране“ програма не за печалба от превозно средство, която да предлага стимули за подпомагане на по-висока заменяемост на коли замърсяващи въздуха и околната среда с по-чисти форми на транспорт.

Програмата е предназначена за намаляване на емисиите на парникови газове и до по-ниски замърсители в изгорелите газове сред провинцията. Всички бракувани превозни средства и техните компоненти са правилно рециклирани.

Не малко са и автокъщите, които работят в тясно сътрудничество с такива фирми по скрап на коли, за да изкарат стари, не екологични автомобили извън пътя. В старта на топлия сезон, хората все повече се замислят за големите реформи в домовете и живота си и една голяма част от тях започват със замяната на стария автомобил. В случай, че и вие сте от тях, то добре е да научите повече за всички фирми, които предлагат нови автомобили, както и фирми занимаващи се с изкупуване на стари коли за скрап.

За какво трябва да следите при предаване на стари коли за рециклиране;

Няколко са важните особености, на които следва да обърнете внимание и те са свързани с опита и професионализма на фирмата по цялостната процедура около предаването, както и условията на работа. Едни фирми за събиране на коли за скрап предлагат транспорт от мястото и оформяне на документацията, включително отписване от КАТ, а за други всичко това липсва и собственика на автомобила трябва да се погрижи.